Dr. Mateen Ahmed Khan

Dr. Mateen Ahmed Khan

Pulmonologist

MBBS, MCPS (Pulmonology)

Pulmonary Hypertension, Chest Intubation, Lung Biopsy, Pulmonary Rehabilitation

Metropolis Health Hospital

Fee: PKR. 1500

Thu, Feb 02
Fri, Feb 03
Sat, Feb 04
Sun, Feb 05
Mon, Feb 06
Tue, Feb 07
Wed, Feb 08
Thu, Feb 09
Fri, Feb 10
Sat, Feb 11
Sun, Feb 12
Mon, Feb 13
Tue, Feb 14