Dr. Eima Shaheen

Dr. Eima Shaheen

Dermatologist

MBBS, FCPS (Dermatology)

Burn Surgery, Facial Contouring By Fillers, Laser Treatment, Melasma Treatment

Chughtai Medical Center ( Askari 11)

Fee: PKR. 2000

Thu, Feb 02
Fri, Feb 03
Sat, Feb 04
Sun, Feb 05
Mon, Feb 06
Tue, Feb 07
Wed, Feb 08
Thu, Feb 09
Fri, Feb 10
Sat, Feb 11
Sun, Feb 12
Mon, Feb 13
Tue, Feb 14