Prof. Dr. Meher Un Nisa

Prof. Dr. Meher Un Nisa

Gynecologist

MHPE, ICMT, MBBS, FCPS

Abnormal Bleeding, Aesthetic Gynecology, Aesthetic Gynecology For Vaginal Laxity, Antenatal Checkup

Roots Skin And Hair Clinic

Fee: PKR. 3000

Sat, Dec 03
Sun, Dec 04
Mon, Dec 05
Tue, Dec 06
Wed, Dec 07
Thu, Dec 08
Fri, Dec 09
Sat, Dec 10
Sun, Dec 11
Mon, Dec 12
Tue, Dec 13
Wed, Dec 14
Thu, Dec 15