Prof. Dr. Huma Quddusi

Prof. Dr. Huma Quddusi

Gynecologist

MBBS, FCPS (Gyn & Obs)

Abnormal Bleeding, Aesthetic Gynecology, Aesthetic Gynecology For Vaginal Laxity, Antenatal Checkup

Mukhtar A Sheikh Hospital

Fee: PKR. 2000

Thu, Dec 01
Fri, Dec 02
Sat, Dec 03
Sun, Dec 04
Mon, Dec 05
Tue, Dec 06
Wed, Dec 07
Thu, Dec 08
Fri, Dec 09
Sat, Dec 10
Sun, Dec 11
Mon, Dec 12
Tue, Dec 13