Dr. Ihsan Ali Khan

Dr. Ihsan Ali Khan

Cosmetic Surgeon

MCPS (CPSP), MBBS, MPH

Body Contouring, Breast Enhancement, Chemical Peels, Chin Augmentation

Dr Ihsan Hair Restoration and Cosmetic Clinic

Fee: PKR. 600

Sat, Dec 10
Sun, Dec 11
Mon, Dec 12
Tue, Dec 13
Wed, Dec 14
Thu, Dec 15
Fri, Dec 16
Sat, Dec 17
Sun, Dec 18
Mon, Dec 19
Tue, Dec 20
Wed, Dec 21
Thu, Dec 22